am Language

Jazyková škola am Language studio

Jazyková škola am Language studio

am Language Studio je jednou z prvých anglických škôl, ktoré boli založené na Malte. Už od roku 1987 ponúka kvalitné jazykové pobyty. am Language Studio je zakladajúcim členom FELTOM (Federácie výučby anglického jazyka na Malte), združenie pre kvalitné Anglické jazykové školy na Malte. Jej jazykové kurzy sú zastrešené tamojším Ministerstvom školstva. Ponúka cenovo výhodné a kvalitné jazykové pobyty pre všetky kategórie záujemcov.

“Učte sa anglicky na Malte so školou AM Language Studio” – kde pôjdete stále s radosťou!

Lokalita a vybavenie jazykovej školy am Language

AM Language studio sa nachádza v centre mesta Sliema, v jednom z najrušnejších turistických letovísk na Malte. Sliema je krásne mesto, ktoré v poslednom období zažilo veľký rozmach. Pre svojich návštevníkov ponúka veľké množstvo príležitosti na relax, ako napr. nádhernú panorámu na hlavné mesto Valeta, promenády, množstvo reštaurácií, barov, kaviarni, obchodov a obchodných centier, atrakcií…

 • am Language Studio má licenciu od ministerstva školstva na Malte a všetky oddelenia sú akreditované ISO 9001
 • škola bola nedávno moderne zrekonštruovaná
 • 16 klimatizovaných tried vybavených interaktívnymi tabuľami s kapacitou 150 študentov
 • študentské centrum, audio-vizuálnu miestnosť, počítačové jazykové laboratórium, internetová miestnosť
 • recepcia
 • bufet
 • strešná terasa s krásnym výhľadom
 • Wi-Fi pripojenie v budove školy
 • učitelia sú plne kvalifikovaní a licencovaní podľa Ministerstva školstva s dlhoročnými skúsenosťami v TEFL (Výučba angličtiny ako cudzieho jazyka)

Ponuka kurzov angličtiny od am Language

Všeobecná angličtina 20

Tieto jazykové kurzy všeobecnej angličtiny sú vhodné pre všetky typy študentov na rôznych jazykových úrovniach. Absolvent po ich skončení vie správne používať anglický jazyk v bežných situáciách. Vie porozumieť základným frázam a gramatike, používa naučenú slovnú zásobu, správne vyslovuje a používa správny vetný slovosled.

Lekcie prebiehajú systematicky a vyvážene. Učenie je zamerané na všetky oblasti rovnako, čiže rovnaký čas sa venuje čítaniu, písaniu, počúvaniu aj verbálnej komunikácii. Naučíte sa komunikovať v bežných situáciách, budete vedieť porozumieť anglicky hovoriacim ľuďom.

Vhodný pre:

 • študentov, ktorí sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • študentov, ktorí si chcú zlepšiť jazykovú úroveň a získať istotu vo všetkých základných oblastiach anglického jazyka
 • študentov, ktorí chcú zlepšiť plynulosť samostatného verbálneho prejavu a schopnosť používať anglický jazyk v každodenných situáciách
 • Potrebná úroveň:  Začiatočník +
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimum 1 týždeň
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 20/týždeň (15 hodín)
 • Veľkosť triedy: Priemer 10, maximum 12

Intenzívna angličtina 30

Tento jazykový kurz je určený pre tých, ktorí sa potrebujú veľmi rýchlo dostať v cudzom jazyku na komunikačnú úroveň tak, aby obstáli v anglicky hovoriacom prostredí. Intenzívny kurz anglického jazyka je zameraný na jeho  intenzívne celodenné používanie. Študenti sa učia všeobecnú angličtinu, zameranú na celkovú výučbu gramatiky, v rozsahu 2 sedenia = 1,5 h. Štúdium sa sústredí na intenzívnu slovnú komunikáciu.

Tento systém výučby sa nazýva ‘fluency class’, a je zameraný predovšetkým na rozprávanie. Kým iní sa v kurzoch učia skladať vety v angličtine, vy sa vďaka fluency class učíte tvoriť v angličtine už myšlienky. Naučíte sa tak veľmi rýchlo prakticky komunikovať a osvojíte si jazyk do takej hĺbky, že jeho používanie sa vám stane prirodzeným.

Vhodný pre:

 • študentov, ktorí sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • študentov, ktorí potrebujú rýchle pokročiť v angličtine
 • študentov, ktorí môžu vycestovať len na obmedzenú dobu a preto volia kratší ale o to intenzívnejší kurz
 • Potrebná úroveň:  Začiatočník +
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimum 1 týždeň
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 30/týždeň (22,5 hodín)
 • Veľkosť triedy: Priemier 8, maximum 12

Mini skupina 20/30

Jazykové kurzy v mini skupine sú veľmi podobné kurzom všeobecnej angličtiny. Rozdiel je v tom,  že vyučovanie prebieha v malých skupinách. V triede je maximálne 6 študentov, čo umožňuje učiteľovi viac sa im venovať a zintenzívniť celkovú výučbu. 

Môžete si vybrať z pomedzi Mini skupiny, kde budete mať 20 alebo 30 lekcií. Ak sa rozhodnete pre Mini skupinu 20, získate 20 lekcií po 45 min. v dopoludňajších hodinách. Ak sa rozhodnete pre Mini skupinu 30 získate 20 lekcií po 45 min. v dopoludňajších hodinách + 10 lekcií po 45 min. popoludní.

Vhodný pre:

 • študentov, ktorí chcú viac individuálnejší prístup
 • študentov všetkých úrovní angličtiny
 • dostupné v priebehu celého roka
 • Potrebná úroveň:  Začiatočník – pokročilý
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimum 1 týždeň
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 20/týždeň (15 hodín) alebo 30/týždeň (22,5 hodín)
 • Veľkosť triedy: V priemere 4 študenti, maximum 6

Individuálna hodina

Individuálny jazykový kurz angličtiny je určený pre tých, ktorí sú časovo vyťažení a potrebujú alebo vyžadujú individuálny prístup. Je to najefektívnejší typ výučby, ktorý prebieha v škole, a je šitý na mieru pre konkrétneho študenta a jeho potreby. Každý študent tak dosiahne okamžitý a výrazný pokrok a to v krátkom čase.

Bude vám pridelený váš osobný lektor, ktorého vyberieme na základe vašej úrovne angličtiny a požiadaviek na odborné zamerania výučby. Kurzy sú vytvárané za účelom čo najväčšieho prispôsobenia sa presným požiadavkám klienta. Privátne vyučovanie je 100 %  flexibilné, osobné a zamerané len na klienta a jeho potreby

Vhodný pre:

 • študentov, ktorí sa chcú zamerať len na jednu časť výuky, napr. výslovnosť
 • študentov, ktorí majú pre nízke sebavedomie problémy verejne sa prezentovať
 • študentov, ktorí si chcú užiť nerušené pozornosti učiteľa
 • študentov s vysokými nárokmi na osobnú starostlivosť a spoločnosť 
 • Potrebná úroveň: Začiatočník – pokočilý
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Flexibilná
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: Flexibilný
 • Veľkosť triedy: 1 – privátne vyučovanie

Kombinovaná angličtina 10

Kombinovaný jazykový kurz angličtiny predstavuje kombináciu lekcií v skupine s individuálnymi lekciami a je určený pre dospelých. Je veľmi populárny, nakoľko je tu možnosť vybrať si oblasť výučby. Samotný kurz zahŕňa 20 lekcií v skupine a 10 individuálnych lekcií, na ktorých sa výučba prispôsobuje konkrétnym požiadavkám a potrebám jednotlivca.

V dopoludňajších hodinách je kurz všeobecnej angličtiny v skupine, ktorý pomáha študentom zlepšiť plynulosť rozprávania, všeobecnú úroveň angličtiny a porozumenia anglického jazyka. Ďalej rozvíja slovnú zásobu v rôznych oblastiach bežného života. Tieto lekcie rovnomerne rozvíjajú 4 základné jazykové zručnosti – počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie.

Po skupinových lekciách nasleduje poobedňajšie privátne vyučovanie  s učiteľom.  Študent má možnosť vybrať si, ktorú oblasť  sa rozhodne so svojim učiteľom prebrať. Či si budete chcieť zlepšiť svoju plynulosť rozprávania, robiť nejaké praktické cvičenia, budovať slovnú zásobu, alebo prebrať určitú tému, ktorá zaujíma práve vás.

Vhodný pre:

 • Tieto kurzy sú pre študentov, ktorí chcú ešte rýchlejšie napredovať vo svojej úrovni anglického jazyka.
 • Potrebná úroveň: Začiatočník – pokročilý
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimum 1 týždeň
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 20 skupinovo (15 hodín) + 10 individuálnych (7.5 hodin)
 • Veľkosť triedy – v priemere 10 študentov v triede (maximum 12)  + privátne vyučovanie

Príprava na skúšky

Jazykové skúšky a certifikáty sú dnes bežnou súčasťou požiadaviek zahraničných zamestnávateľov, či rôznych inštitúcií. V rámci kurzov, ktoré poskytujeme, vám dokážeme pripraviť náplň kurzu tak, aby vás pripravil na tieto skúšky:

 • IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)
 • TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
 • TOLES (TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS)
 • WEFT (WRITTEN ENGLISH FOR TOURISM)
 • BEC (BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE)
 • FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)
 • CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)
 • CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)

Jazykové skúšky sú bežným kritériom a hrajú významnú rolu pri uplatnení na medzinárodnom poli práce. Po vzájomnej konzultácii vám ponúkame aj možnosť vybrať si kombinovaný jazykový kurz (20 lekcií + 5/10 individuálnych), ktorý potrebujete pre prípravu na uvedené typy skúšok.

Vhodný pre:

 • študentov, ktorí dosiahli úroveň angličtiny min. B2/Intermediate
 • študentov, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzitách v zahraničí
 • študentov, ktorí si chcú vylepšiť životopis a zvýšiť svoju šancu uspieť na medzinárodnom trhu
 • študentov, ktorí sú na dlhodobých kurzoch
 • Potrebná úroveň: B1 / Intermediate
 • Minimálny vek: 17 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimálne 4/8/12 týždňov
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 20/týždeň (15 hodín) alebo 30/týždeň (22,5 hodín)
 • Veľkosť triedy: Maximum 12

Tento typ kurzov je určený pre tých, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v jazyku a doplniť si slovnú zásobu z oblasti obchodu a podnikania. Biznis kurz má široké uplatnenie medzi zamestnancami aj pracovníkmi nadnárodných spoločností, ale aj v silných slovenských firmách s orientáciou na odberateľov alebo dodávateľov v zahraničí. Kurz je zameraný na zlepšenie jazykových zručností, ktoré sú potrebné pre biznis, ako počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie a pomôžu Vám istejšie a plynulejšie rozprávať o témach týkajúcich sa podnikania.

Možnosť výberu rozných variant kurzov:

 • Binis kurz
 • Intenzívny biznis kurz
 • Biznis kurz v mini skupine
 • Individuálny biznis kurzu
 • Kombinovaný biznis kurz
 • Intenzívny biznis kurz v malej skupine + individuálne

Vhodný pre:

 • osoby, ktoré dosiahli úroveň angličtiny min. A2/Pre-Intermediate
 • osoby, ktoré potrebujú angličtinu pri svojej profesii a kariérnom raste
 • osoby, ktoré chcú spoznať ďalších podnikateľov z celého sveta a rozšíriť si tak svoje možnosti podnikania
 • Potrebná úroveň: A1/Elementary
 • Minimálny vek: 18 rokov
 • Dĺžka kurzu: Minimum 1 týždeň
 • Začiatok kurzu: Každý pondelok
 • Počet lekcií/týždeň: 20 (15 hodín)
 • Veľkosť triedy: Priemer 6, maximum 10

Ubytovanie

Zdieľané apartmány suite, sú moderné , novozrekonštruované apartmány. Tieto apartmány zdieľajte s ostatnými študentmi, ktorí sa tiež  učia angličtinu na Malte. Tento typ ubytovania je cenovo najlepšia  voľba a je to najviac preferovaný typ ubytovania študentov, ktorí študujú angličtinu v škole Am lanaguage. Žiť spolu s ďalšími študentmi vám pomôže získať priateľov z celého sveta, ale predovšetkým zlepšiť svoju úroveň angličtiny. Blok týchto apartmánov  sa sklada z 5 apartmánov, ktoré sú len kúsok od školy, asi 2 minúty pešo. Každý apartmán má 1 trojlôžkovú izbu, 3 dvojlôžkové izby, 4 kúpeľne a 1 spoločnú kuchyňu s obývacím priestorom. Izbu si môžete objednať ako jednolôžkovú, dvojlôžkovú alebo trojlôžkovú. Každá izba má vlastnú kúpeľňu.

V každom apartmáne sa nachádza:

 • Chladnička / mraznička
 • Pračka
 • Sporák
 • televízia (s MULTIPLUS)
 • Žehlička
 • klimatizačný systém
 • samostatné postele (2m x 1m)
 • európske zástrčky , 240Volts
 • bezplatné neobmedzené WIFI a ADSL body
 • vlastná kúpeľňa pre každú spálňu
 • študijné stoly pre každú osobu

Apartmán štandard

Am Language Studio apartmány  sú vaša najlepšia voľba pre nákladovo efektívne, nezávislé ubytovanie, keď sa učíte angličtinu na Malte. Máte väčšiu nezávislosť a možnosť uvariť si vlastné jedlo a zároveň sa tešiť v spoločnosti ďalších študentov z rôznych krajín. Apartmány sa nachádzajú v centre a v blízkosti nájdete kaviarne, bary, reštaurácie, obchody a autobusy. Všetky tieto apartmány sú v dochádzkovéj vzdialenosti od  školy am Language Studio (maximálnej vzdialenosti 15 minút chôdze).

V každom apartmáne sa nachádza:

 • Chladnička / mraznička
 • Pračka
 • Sporák
 • televízia (s MULTIPLUS)
 • Žehlička
 • ohrievač/ventilátor
 • samostatné postele (2m x 1m)
 • európske zástrčky , 240 Volts
 • bezplatné WIFI – limit sťahovania 25 GB na apartmán

Hostiteľská rodina

Neexistuje lepšia cesta, ako precvičovať Vašu angličtinu a naučiť sa viac o Maltskej kultúre než v rodine. Tieto rodiny Vám poskytnú ochranu a podporu, ktorú budete potrebovať a tiež Vás pohostia vynikajúcim Maltským jedlom.

Študenti si môžu vybrať medzi EXECUTIVE hostiteľskou rodinkou, kde majú samostatnú izbu a vlastnú kúpeľňu. 306 – 459 € 

Alebo tí, ktorí sa rozhodli pre zdieľanú izbu, môžu očakávať že túto izbu budú zdieľať s niekým z inej národnosti alebo sa môžu rozhodnúť ju zdieľať s priateľmi.

V cene je započítané :

 • Polpenzia
 • práčovňa (zdarma raz za týždeň)
 • obliečky a uteráky
 • telefón pre prichádzajúce hovory
 • Wi-Fi za poplatok – ktorý sa platí hostiteľskej rodine (v EXECUTIVE rodine je Wi-Fi zdarma )

Na výber máte 3-, 4- a 5-hviezdičkové hotely, z ktorých si môžete vybrať podľa svojho vkusu, preferencií a rozpočtu. Ponúkame Vám ubytovanie v hoteloch, ktoré sú blízko jazykovej školy. Hotely spĺňajú europské štandardy a sú najpohodlnejším typom ubytovania, vrátane zabezpečenia stravovania.

Skúsenosti klientov

Lesnovska-diplom

Deniska L.

BIG THANK YOU!

Velikánske ĎAKUJEM a posledný pozdrav z Malty Am Language Studio posielam LIMIMALT-e, ktorá mi umožnila tento jazykový pobyt a zabezpečila všetko, čo sa zabezpečiť dalo. Ďakujem za skvelú starostlivosť počas môjho pobytu na Malte. Pán Dlužanin je skvelý človek, ktorý sa vie postarať o svojich klientov, tak, aby im nič nechýbalo a všetko bolo v poriadku ako má byť. čítať viac…

fotka-225x300

Ivan T.

Týmto by som chcel veľmi poďakovať agentúre LIMIMALTA a konkrétne p. Michalovi, ktorý mi bol nápomocný od prvého kontaktu až po ten posledný a to môj návrat na Slovensko. Skutočne musím vyzdvihnúť jednanie a správanie, nakoľko na slovenské pomery málo vídané a v iných agentúrach som sa takejto starostlivosti a ochoty nedočkal. Pán Michal mi presne poradil, ktorá škola je v čom dobrá čítať viac…

Referencia Emka K.

Emka K.

Moje leto sa začalo 4-týždňovým jazykovým pobytom na Malte. Vďaka agentúre LIMIMALTA a pánovi Dlužaninovi to bol ten najkrajší a nezabudnuteľný mesiac v mojom živote! Všetko prebehlo bez problémov a ak mám byť úprimná, mám len pozitívne spomienky a zážitky. Počas celého pobytu ma pán Dlužanin kontaktoval. S celkovým prístupom agentúry LIMIMALTA som veľmi spokojná. čítať viac…

Referencia Rebacca H.

Rebecca H.

Vďaka agentúre LIMIMALTA som strávila nezabudnuteľné dva týždne na Malte, kde som sa zúčastnila jazykového pobytu. Chcem odporučiť všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine a spoznať nových ľudí v priateľskom prostredí, aby neváhali a kontaktovali uvedenú agentúru Bola to pre mňa obrovská skúsenosť a chcem sa tam vrátiť znovu. Poďakovanie patrí p. Dlužaninovi, ktorý sa o všetko postaral a bol so mnou počas celého pobytu čítať viac…

Referencia Miška H.

Miška N.

Celá organizácia ohľadom pobytu bola na veľmi dobrej úrovni – od vybavenia potrebných dokladov, letenky, transferu z letiska a na letisko, príchod domov, ubytovanie v rodine a až po pravidelné týždenné kontrolné telefonáty 🙂 Myslím si, že tento intenzívny kurz mi pomohol v zdokonalení komunikácie – bolo to vlastne mojím cieľom. Dĺžka pobytu 3 týždne je minimálne potrebná, aby sa človek zdokonalil v anglickom jazyku. Vyhovoval mi čítať viac…