Ponuka kurzov angličtiny

Ponuka kurzov angličtiny

Intenzívny kurz angličtiny

Intenzívny kurz anglického jazyka je predovšetkým o celodennom ‘fungovaní’ v angličtine. Teda okrem výuky všeobecnej angličtiny, ktorá je zameraná na celkový prehľad gramatiky sa venujete aj aktívnej konverzácii, ktorej sú venované naviac 2 sedenia = 1,5 h vďaka tzv. ‘fluency class’, zameranej len a len na rozprávanie. Kým iní sa v kurzoch učia skladať vety v angličtine, vy sa vďaka fluency class učíte tvoriť v angličtine vaše myšlienky. Naučíte sa tak veľmi rýchlo teóriu preniesť do praktickej komunikácie a tak povediac myslieť v angličtine. Tento kurz je určený pre tých, ktorí sa potrebujú veľmi rýchlo dostať v cudzom jazyku na komunikačnú úroveň tak, aby obstáli v anglicky hovoriacom prostredí.

Vhodný pre

 • študentov, ktorí sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • študentov, ktorí potrebujú rýchle pokročiť v angličtine
 • študentov, ktorí môžu vycestovať len na obmedzenú dobu a preto volia kratší ale o to intenzívnejší kurz

Kurz všeobecnej angličtiny

Kurzy všeobecnej angličtiny sú vhodné pre všetky typy študentov aj pre všetky jazykové úrovne. Naučíte sa správne používať cudzí jazyk v bežných situáciách, porozumieť základným frázam a gramatike, používať naučenú slovnú zásobu, vyslovovať na prvý pohľad komplikované slová alebo aj používať správny vetný slovosled.

Behom lekcií sa venujete s rovnakou mierou gramatike, slovnej zásobe, vyjadrovaniu sa a výslovnosti. Súčasťou lekcií je rozvoj ďalších skúsenosti , t.j. čítanie, písanie, verbálna komunikácia a počúvanie. Oslovíte si najmä jednoduchú a rýchlu konverzáciu, ktorá vám pomôže pri dennodennej komunikácii s anglicky hovoriacimi ľuďmi.

Vhodný pre

 • študentov, ktorí sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • študentov, ktorí si chcú zlepšiť jazykovú úroveň a získať istotu vo všetkých základných oblastiach anglického jazyka
 • študentov, ktorí chcú zlepšiť plynulosť samostatného verbálneho prejavu a schopnosť používať anglický jazyk v každodenných situáciách

Individuálny kurz angličtiny

Pre tých, ktorí sú časovo vyťažení a potrebujú alebo vyžadujú individuálny prístup, dokážeme ušiť na mieru individuálny jazykový kurz. Je to najefektívnejší typ výučby v škole pre okamžitý a výrazný pokrok v krátkom čase. V rámci tohto individuálneho kurzu angličtiny sa vám bude venovať váš osobný lektor, ktorého vyberieme na základe vašej úrovne angličtiny a požiadaviek na odborné zamerania výučby. Kurzy sú vytvárané za účelom čo najväčšieho prispôsobeniu presným požiadavkám klienta. Privátne vyučovanie je 100 % flexibilné, osobné a zamerané len na klienta a jeho potreby.

Vhodný pre

 • študentov, ktorí sa chcú zamerať len na jednu časť výuky, napr. výslovnosť
 • študentov, ktorí majú pre nízke sebavedomie problémy verejne sa prezentovať
 • študentov, ktorí si chcú užiť nerušené pozornosti učiteľa
 • študentov s vysokými nárokmi na osobnú starostlivosť a spoločnosť 

Kurz biznis angličtiny

Tento kurz je zameraný na skupinu manažérov a podnikateľov alebo pracovníkov, ktorí sú v úzkom styku s nimi a pri komunikácii využívajú anglický jazyk. Tento kurz má široké uplatnenie medzi zamestnancami aj pracovníkmi nadnárodných spoločností, ale aj v silných slovenských firmách s orientáciou na odberateľov alebo dodávateľov v zahraničí. Kurz je zameraný na zlepšenie jazykových zručností, ktoré sú potrebné pre biznis, ako počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie a pomôžu vám istejšie a plynulejšie rozprávať o témach týkajúcich sa podnikania.

Vhodný pre

 • osoby, ktoré dosiahli úroveň angličtiny min. A2/Pre-Intermediate
 • osoby, ktoré potrebujú angličtinu pri svojej profesii a kariérnom raste
 • osoby, ktoré chcú spoznať ďalších podnikateľov z celého sveta a rozšíriť si tak svoje možnosti podnikania

Príprava na skúšky TOEFL, IELTS, TOLES, WEFT

Využitie jazykových skúšok je dnes veľmi pestré a spektrum požiadaviek široké. Mnoho medzinárodných zamestnávateľov ich vyžaduje pri nástupe do práce a pre univerzity v zahraničí sú bežným kritériom a hrajú významnú rolu pri uplatnení na medzinárodnom poli práce. V rámci kurzov, ktoré poskytujeme, vám dokážeme pripraviť náplň kurzu tak, aby vás pripravil na túto skúšku. Pre našich študentov vieme zabezpečiť špecializovaný kurz aj pre iné typy skúšok:

· IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)
· TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
· TOLES (TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS)
· WEFT (WRITTEN ENGLISH FOR TOURISM)

Ponúkame aj možnosť zloženia skúšok priamo na Malte

Vhodný pre

 • študentov, ktorí dosiahli úroveň angličtiny min. B2/Intermediate
 • študentov, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzitách v zahraničí
 • študentov, ktorí si chcú vylepšiť životopis a zvýšiť svoju šancu uspieť na medzinárodnom trhu
 • študentov, ktorí sú na dlhodobých kurzoch

Stáž

Stáž balíček ESE vám dáva možnosť získať pracovné a praktické skúsenosti, ktoré sú príslušné vášmu štúdiu alebo záujmom.
Svoj pobyt na Malte začínate jedným týždňom kurzu všeobecnej angličtiny, ktorý vám pomôže precvičiť si svoje jazykové zručnosti. Počas tohto týždňa vám bude predstavený váš priamy nadriadený na vašom pracovisku a tiež vám ukážu cestu, ako sa dostať do práce.
Od druhého týždňa budete pracovať na približne 30 až 36 hodín za týždeň (podľa priania vašej školy alebo univerzity), a zúčastnite sa lekcií ‘Angličtina pre pracovné účely’, alebo sa zúčastnite štúdia každý piatok.

Vhodný pre

 • študentov, ktorí sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • študentov, ktorí potrebujú rýchle pokročiť v angličtine
 • študentov, ktorí môžu byť na Malte min. 12 týždňov a viac

Akademický rok

Škola ESE ponúka špeciálny program na dlhodobý pobyt – Akademický rok.
Tento program je vhodný, ak potrebujete zlepšiť celkovú úroveň angličtiny zo základných jazykových zručností na profesijné alebo študijné účely. Program Akademický rok vám dáva flexibilitu výberu začiatku vášho kurzu, možnosť výberu oblasti zamerania (každých šesť týždňov), ako aj medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré môžete získať na konci kurzu . To znamená, že Akademický rok vám umožňuje prispôsobiť si kurz podľa vašich ďalších cieľov.

Vhodný pre

 • študentov, ktorí si chcú zlepšiť celkovú úroveň angličtiny zo základných jazykových zručností na profesijné alebo študijné účely.
 • študentov, ktorí si chcú zlepšiť jazykovú úroveň a získať istotu vo všetkých základných oblastiach anglického jazyka

Rodinný balík

Škola ESE ponúka úžasné nové rodinné balenie, ktoré ponúka skvelý spôsob, ako spojiť dovolenku so štúdiom angličtiny na Malte pre celú rodinu. To je dôvod, prečo v roku 2015 vytvorila balíček, ktorý obstaráva pre celú rodinu kombináciu všeobecnej angličtiny 20 lekcií s prvotriednym ubytovaním v novo zrekonštruovanom Hoteli Coastline pri pláži St. Pauls.

Vhodný pre

 • rodiny s deťmi, ktoré chcú spojiť štúdium s relaxom a dovolenkou
 • rodiny, ktoré sú na akejkoľvek úrovni anglického jazyka, aj úplných začiatočníkov
 • rodičov, ktorí chcú mať počas svojho štúdia dobre postarané o deti